Weeshuis aan het water

Het Gildenhuys Blokzijl

Discipline: Cultureel Erfgoed
Vorm: speurtocht met opdrachten in het museum, maar ook buiten, in de oude kern van Blokzijl
Door: Museum Het Gildenhuys
Voor: groep 5 en 6
Duur: 120 minuten
Max. aantal leerlingen: 30 - graag bij iedere 5 à 6 kinderen een volwassen begeleider
Locatie: Museum Het Gildenhuys in Blokzijl
Overige: het museum maakt rechtstreeks met de school een afspraak voor het bezoek

Thema
Kleding, werken, school en straf

Kerndoelen
Sluit aan bij wereldoriëntatie en de kerndoelen: 51, 53 en 56

Vakken
Sluit aan bij: geschiedenis, aardrijkskunde, wereldoriëntatie en taal

Bijzonderheden
Om de leerlingen in het verhaal te laten komen wordt de introductie gedaan d.m.v. het voorlezen van een kort verhaaltje over twee kinderen die in het weeshuis gaan wonen. De kinderen krijgen bij de introductie een rugzakje, waarin een opdrachtenboekje en een potlood. Het overige benodigde lesmateriaal is in het museum aanwezig.

Over de speurtocht

Weeshuis aan het water laat de leerlingen op zoek gaan naar de geschiedenis van Blokzijl, dat oorspronkelijk aan de Zuiderzee lag en een belangrijk handelspunt was. In Blokzijl was in de 18e eeuw een weeshuis, waar op een zeker moment een jongen woonde die niet zo braaf was. Naar anleiding van dit waargebeurd verhaal heeft het museum een project opgezet.

Door als het ware ‘in de huid’ van twee weeskinderen te kruipen beleven de leerlingen hoe kinderen vroeger in dit weeshuis woonden, leefden en werkten (!). Dit gebeurt aan de hand van opdrachten, die het inlevingsvermogen stimuleren, het zoeken van voorwerpen en het analyseren van beeldmateriaal.

Omdat de sporen van de geschiedenis van het weeshuis nog altijd terug te vinden zijn in de oude kern van het stadje Blokzijl (dat vroeger aan de Zuiderzee lag) gaan de leerlingen niet alleen in het museum op zoek maar ook buiten in de vorm van een speurtocht.

Voor wat betreft de kleding van de leerlingen is het goed om rekening te houden met het weerbericht.

56E Weeshuis 3

56W weeshuis3

56W weeshuis3